Meidän Helsinkimme… 

● Huolehtii mielenterveydestä. Mielenterveyspalveluiden tarve on Helsingissä suuri, ja yhä useampi nuori kärsii mielenterveysongelmista. Me haluamme, että kukaan ei jää ilman tarvitsemaansa hoitoa. Meidän Helsingissämme panostetaan mielenterveyspalveluihin, turvataan niiden saatavuus sekä mahdollistetaan nopea hoitoonpääsy jokaiselle kaupunkilaiselle. Meidän Helsinkimme ei jätä ketään yksin. 

● Tähtää hiilinegatiiviseksi. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Jokaista talousaluetta, valtiota ja kuntaa tarvitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa: myös kaupungeilla on suuri rooli ilmastosopimusten tavoitteiden saavuttamisessa. Me haluamme, että kaikki politiikka Helsingissä pohjautuu kestävyyteen ja ilmastokatastrofin estämiseksi tehtäviin päätöksiin. Meidän Helsingissämme energiaa ei tuoteta polttamalla. Haluamme, että Helsingissä toteutetaan nopea siirtymä fossiilisista polttoaineista kestävään ja uusiutuvaan energiaan. Samalla meidän pitää säilyttää hiilinielut ja monimuotoinen kaupunkiluonto suojelemalla viheralueita. Meidän vihreä Helsinkimme on Suomen johtava kaupunki ilmastokatastrofin vastaisessa työssä. 

● Takaa jokaiselle yhdenvertaiset lähtökohdat. Meidän Helsingissämme kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja vaalitaan tasa-arvoa. Haluamme kitkeä syrjinnän, rasismin ja häirinnän sekä asettaa kaikki samalle lähtöviivalle. Helsingin tulee edistää aktiivisesti vähemmistöjen ja heikossa asemassa olevien ihmisten oikeuksia sekä purkaa ihmisoikeuksia loukkaavia rakenteita. Meidän Helsingissämme jokaisella on mahdollisuus osallistua, tulla kuulluksi ja vaikuttaa.

Kuntavaalien kärkiteemat on hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.2.2021.