TURVALLISEMPI TILA

 

Yhdenvertaisuuspalaute

Helsingin Vihreiden Nuorten toiminta ja tapahtumat ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikki toimintaan osallistuvat sitoutuvat tähän. Jos koet tai huomaat toiminnassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, voit ilmoittaa siitä tällä lomakkeella. 

Häirintäyhdyshenkilöt 

Leia Alapuranen, Alexandra Laine ja Armin Kellomäki

 

Vihreiden nuorten turvallisemman tilan periaatteet

 • Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella. Älä oleta maantieteellisen alkuperän pohjalta.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä pystyt. Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.
 • Älä käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä.
 • Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella. Rohkene aktiivisesti rikkomaan perinteisiä sukupuolirooleja.
 • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Älä arvostele muiden ulkonäköä.
 • Älä riko kirjesalaisuutta tai kerro eteenpäin luottamuksellisena kerrottuja asioita.