Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi tulee tänään tiistaina 19.5. maa-alueen vuokraaminen Pirkkolasta uutta monitoimihallia varten. Liikuntamahdollisuuksien lisääminen on kannatettava ja tarpeellinen idea, mutta hallin rakentaminen ei saisi viedä liikaa pinta-alaa Keskuspuistosta. Keskuspuiston kohta, jolle hallia kaavaillaan, on jo valmiiksi kapea, ja halli tulee kaventamaan sitä entisestään. 

Monitoimihallin suunnittelu ja rakennusprosessin toimeenpano ovat jo siinä vaiheessa, että sijaintia ei valitettavasti ole mahdollista enää muuttaa. Sen sijaan Helsingin Vihreät Nuoret kehottaa lautakuntaa tekemään muutoksia suunnitelmaan hallin yhteydessä rakennettavaan parkkipaikkaan sekä projektin rakennusajankohtaan. 

Hallin yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi parkkipaikka, joka tulee niin ikään viemään tilaa Keskuspuistosta. Helsingin Vihreät Nuoret katsoo, että halliprojektin kielteiset vaikutukset arvokkaalle kaupunkiluonnolle tulee minimoida. Tämän vuoksi olisi aiheellista pohtia, voidaanko rakennettavan monitoimihallin saavutettavuutta parantaa muiden, ekologisten liikennemuotojen osalta. Tällöin parkkipaikan autokapasiteettia voitaisiin pienentää eikä sen tarvitsisi viedä niin paljon tilaa Keskuspuistosta.

Lisäksi monitoimihallin rakennustyöt suunnitellaan aloitettavaksi kesken lintujen pesimäkauden, vaikka puiden kaato lintujen pesimäaikana ei ole suositeltavaa. Lintujen pesät ovat rauhoitettuja, eikä niihin tulisi kajota etenkään pesimäaikana. Tästä syystä Helsingin Vihreät Nuoret näkee, että rakennustöiden ajankohtaa tulisi lykätä, kunnes lintujen pesimäaika on ohi ja rakennustyöt voidaan aloittaa eläinten ja luonnon kannalta mahdollisimman kestävällä tavalla.