Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaisemalla, ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsittelevällä tuoreimmalla raportilla on kerrottavanaan synkkä viesti; ilmastonmuutos vakava ja kasvava uhka paitsi luonnolle, myös koko ihmiskunnan toiminnalle.

Ilmastonmuutokset vaikutukset ulottuvat kaikkialle, mutta pahimmat vaikutukset jakautuvat alueellisesti epätasaisesti. Helleaallot, kuivuus ja metsäpalot ovat lisääntyneet, ja ruokaturva ja vesiturvallisuus ovat heikentyneet. Lajien ravintoketjut ja ekosysteemien toiminta ovat rajussa muutostilassa; esimerkiksi yli puolet maailman lajeista on siirtymässä kohti pohjoista ja vuoristoissa ylemmäksi. Ei ole sektoria, jossa ilmastonmuutos ei näkyisi: raportissa vahvistetaankin ensimmäistä kertaa esimerkiksi ilmastoahdistuksen vaikutukset sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Ilmastonmuutos on aiheuttanut jo nyt peruuttamattomia muutoksia, ja raportissa korostuvatkin hillinnän lisäksi myös sopeutumiseen liittyvät toimet. Toimissa ensiarvoista on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen, ja niin hillinnän kuin sopeutumisenkin toimet tulee räätälöidä paikallisiin tarpeisiin globaali tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus huomioiden.

Tiedeyhteisön mukaan nykytoimin YK:n vuodelle 2030 asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin on vaikea päästä. IPCC korostaa tarvittavien toimien kiireellisyyttä ja laajuutta; tarvitaan systeemitason muutoksia, joissa ilmastotoimet asetetaan etusijalle. Näiden toimien tarve on osoittautunut vielä edellisten raporttien arvioitakin kiireellisemmäksi.