Seksityö on työtä

Seksityö on työtä

Seksityö on yleisempää kuin mitä yleensä ihmiset ajattelevat. Suomessa on arviolta noin 8 000 seksityöntekijää, tarkkaa määrää on kuitenkin vaikea tietää työn luonteen vuoksi. Työhön liittyy edelleen todella voimakas stigma. Moni ajattelee, että työ ei ole...
Palkka kuuluu myös harjoittelijalle

Palkka kuuluu myös harjoittelijalle

Harjoittelu on opiskelijoille monesti ensimmäinen kosketus oman alan työelämään ja sitä kautta merkittävä mahdollisuus saada kokemusta, luoda verkostoja ja oppia uutta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden palkattomat harjoittelut ovat yleistyneet viimeisten...
Meidän Helsinkimme tähtää hiilinegatiiviseksi

Meidän Helsinkimme tähtää hiilinegatiiviseksi

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Hiilidioksidipäästöjä on leikattava globaalisti 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, joten on selvää, että kunnianhimoisten päästötavoitteiden toteutumiseksi on tehtävä hartiavoimin töitä jokaisessa maailman valtiossa....