Helsingin vihreät nuoret vaatii, että Helsinki jatkaa mielenterveyspalveluiden kehittämistä ja etsii uusia keinoja auttaa kaupunkilaisia. Panostukset mielenterveyspalveluihin näkyvät suoraan kaupunkilaisten hyvinvoinnissa. Koronakuri ei saa johtaa mielenterveyspalveluista leikkaamiseen, vaan päinvastoin: laadukas ja helposti saavutettava apu on keino jälleenrakentaa Helsinkiä. Jokainen mielenterveyteen panostettu euro maksaa itsensä takaisin moninkertaisena.

Nuorten hyvinvointi ja erityisesti mielenterveys ovat olleet laskussa viime aikoina. Viimeisimmän Nuorisobarometrin mittauksen mukaan nuorten tyytyväisyys elämään on laskenut mittausta edeltävän puolen vuoden sisällä 0,5 arvosanan verran, mikä on sen syvin lasku koko mittauksen historiassa. Lisäksi nyt joka neljäs nuori kärsii mielenterveysongelmista. 

Helsingin mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät ja nyt niihin on entistäkin tärkeämpi panostaa. Jopa matalan tason mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet. Joissain Helsingin kouluissa koulupsykologin vastaanotolle pääsyä pitää odottaa yli vuosi. Moni nuori tarvitsee apua esimerkiksi itsenäisessä opiskelussa ja toisen asteen jälkeisten opintojen suunnittelussa. Koulun tulee tarjota nuorille huomattavasti enemmän tukea näissä asioissa. Mielenterveyspalveluilla on paljon kysyntää, mutta tarjonta ei vastaa sitä. Mielestämme Helsingin ei tule jättää ketään kamppailemaan yksin, vaan mielenterveyspalveluiden resurssit tulee välittömästi nostaa riittävälle tasolle.

Mielenterveysongelmilla voi olla vakavia seurauksia, kuten opintojen keskeyttäminen, päihderiippuvuus, yhteiskunnasta syrjäytyminen ja jopa itsetuhoisuus. Nämä ovat vakavia ongelmia sekä yhteiskunnalle että yksilölle itselleen. Olisi kaikkien kannalta edullisempaa, että Helsinki tunnistaa ongelman ja ryhtyy riittäviin toimenpiteisiin. Lisäksi päätösten mielenterveysvaikutuksia tulee arvioida.

Mielenterveyspalveluissamme tulee toteuttaa kokonaisvaltainen muutos, jossa keskiöön siirretään avunsaanti. Terapiatakuun toteuttaminen ja Mieppien määrän kasvattaminen ovat tärkeitä askeleita kohti helsinkiläisten hyvinvointia. Niiden lisäksi Helsingin kouluissa tulee opettaa mielenterveyden ensiaputaitoja ja koulupsykologien määrää pitää nostaa.  Jokaista mielenterveytensä kanssa kamppailevaa tulee auttaa.

On tärkeää myös muistaa, että laadukkaat mielenterveyspalvelut eivät ole ainoa tapa auttaa. Helsingin tulee myös keskittyä ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia panostamalla asioihin, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, kuten asuinalueiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Tietoisuutta mielenterveydestä ja esimerkiksi koulukiusaamisen vaikutuksista siihen pitää lisätä jo ala-asteelta lähtien. Kiusaamisen taustalla olevat syyt tulee selvittää ja myös kiusaajille tulee tarjota apua koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Kiusaajien opettaminen on tärkeämpää kuin rankaiseminen. 

Helsingin vihreät nuoret vaatii Helsinkiä panostamaan mielenterveyspalveluihin ja huomioimaan kaupunkilaisten akuutin tarpeen. Meidän Helsingissämme kukaan ei jää ilman tarvitsemaansa hoitoa.