Harjoittelu on opiskelijoille monesti ensimmäinen kosketus oman alan työelämään ja sitä kautta merkittävä mahdollisuus saada kokemusta, luoda verkostoja ja oppia uutta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden palkattomat harjoittelut ovat yleistyneet viimeisten vuosien aikana. Ainoastaan noin kolmannes saa palkkaa työharjoitteluista.

Palkattomia harjoitteluita perustellaan usein opintotuella sekä kilpailulla. Opintotuki ei kuitenkaan ole riittävä, ja raskas harjoittelu velvoittaa luopumaan palkallisista työvuoroista usein pitkälle ajanjaksoille. Palkattomat harjoittelut pakottavat nuoret punnitsemaan kumpi merkitsee enemmän – ansioluetteloon saatu kokemus vai vakaa taloudellinen tilanne. Moni opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, kun varat eivät riitä elämiseen viikkoja kestävien ja toistuvien palkattomien harjoittelujen vuoksi. 

Palkattomat harjoittelut asettavat opiskelijat räikeän eriarvoiseen asemaan. Palkallisia harjoittelupaikkoja tai korkeakoulun myöntämiä harjoittelutukia ei riitä kaikille, eikä kaikilla opiskelijoilla ole suuria säästöjä opintoja varten. Palkaton harjoittelu ei kerrytä työssäoloehtoa ja harjoittelijan vakuutusturva voi olla puutteellinen. Esimerkiksi työmatkat ja mahdolliset työvaatteet päätyvät usein opiskelijan maksettavaksi. Oman elämisen kustannukset eivät katoa harjoittelun aikana. Ongelmat toimeentulossa, koulun ja harjoittelun yhdistäminen sekä vajaa turva ja korkeakouluilta saatava tuki muodostavat opiskelijaa merkittävästi kuormittavan tilanteen. 

Opiskelijoita ei saa asettaa tilanteeseen, jossa he luovuttavat osaamistaan tai ammattitaitoaan ilmaiseksi asettaen itsensä heikkoon taloudelliseen asemaan harjoittelun kustannuksella. Erityisen hälyttävä tilanne on sosiaali- ja terveysaloilla, joissa palkattomia harjoitteluja suoritetaan osana opintoja ilman työsopimusta. Korkeakouluopintoja markkinoidaan usein mahdollisuudella suorittaa opinnot työn ohella, mutta pitkät harjoittelujaksot tekevät tästä ammattikorkeakouluissa usein mahdotonta. 

Kokemuksella ei makseta laskuja. Harjoittelusta on maksettava elämiseen riittävä palkka.