Vuokra-asuntojen hinnat Helsingissä ovat selvästi korkeammat kuin muualla Suomessa. Helsingin monipuoliset opiskelu- ja työmahdollisuudet vetävät puoleensa erityisesti nuoria aikuisia ja opiskelijoita kasvavissa määrin.

Helsingin vuokra-asuntojen hintojen ei tule antaa nousta loputtomiin. Nuorilla ja pienituloisilla tulee myös olla mahdollisuus asua Helsingissä. Asuntojen vuokrien hintojen kasvun hillitsemiseen on vain yksi realistinen ratkaisu: rakentaa lisää asuntoja.

Syksyn aikana Helsingin kaupunginvaltuusto päättää Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta. Helsingin vuosittaista asuntotuotantotavoitetta on syytä nostaa esitetystä 7000 asunnosta, jotta kasvavassa kaupungissa saadaan turvattua kohtuuhintaiset kodit myös opiskelijoille ja pienituloisille. Kaavoituksessa tulee huomioida erityisesti alueellista eriytymistä ehkäisevät toimet, mahdollisimman hyvät julkisen liikenteen yhteydet sekä kaupunkiluonnon asema. Myös uusille asuinalueille on taattava kattava julkisen liikenteen verkosto. Kaupungin asuntotuotannon lisääminen tulee toteuttaa lähiluontoa vaalien ja monimuotoisten viheralueiden riittävä määrä turvaten.

Opiskelijoita ei saa unohtaa kohtuuhintaisia asuntoja rakennettaessa. Helsinki on tärkeä opiskelijakaupunki, minkä takia jokaiselle opiskelijalle on turvattava mahdollisuus asuntoon opiskelijan tai hänen perheensä tulotasoon katsomatta.

Kaupunkiluontoa kunnioittava rakentaminen on avainasemassa viihtyisässä ja kestävässä kaavoituksessa. Tiivistämällä jo olemassa olevia asuinalueita ja kaavoittamalla tiivistä rakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle säästetään yhtenäisiä viheralueita ja turvataan jokaiselle kaupunkilaiselle pääsy lähiluontoon.