Seksityö on yleisempää kuin mitä yleensä ihmiset ajattelevat. Suomessa on arviolta noin 8 000 seksityöntekijää, tarkkaa määrää on kuitenkin vaikea tietää työn luonteen vuoksi. Työhön liittyy edelleen todella voimakas stigma. Moni ajattelee, että työ ei ole hyväksyttävää ja että se olisi ihmisarvoa alentavaa. Stigmaa ylläpitää ihmiset, joilla ei todennäköisesti ole juurikaan tietoa työstä tai sitä harjoittavista ihmisistä. Tämän takia moni ei uskalla puhua avoimesti työstään. On hyvä muistaa, että seksityöntekijät myyvät palveluita, ei itseään.

Seksin ostaminen ja myyminen on suomessa laillista, kuitenkin monet työn mainostamiseen ja järjestämiseen liittyvät toimet ovat rangaistavia. Näin seksityöntekijä jää usein vaille tietynlaista turvaa ja oikeutta, mitä suurella osalla muita aloja suomessa on. Rangaistukset ovat olemassa parituksen ja ihmiskaupan kitkemisen vuoksi, ne kuitenkin vaikeuttavat omasta tahdosta työtä tekevien työn harjoittamista. Seksityöntekijöiden tilanne, taustat ja syyt voivat olla hyvinkin erilaisia, jotkut tekevät sitä taloudellisen hyödyn vuoksi, jotkut toteuttavat sillä tavalla itseään, kun taas joitain ala vain kiinnostaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että vaikka osa tekeekin työtä omasta tahdostaan, osa ei. On myös alalla työskenteleviä, jotka ovat joutuneet siihen pakon vuoksi tai toisen ihmisen käskemänä, eli ihmiskaupan ja parituksen uhrit, jotkut taas ovat pudonneet yhteiskunnan tukien piiristä ja näin ajautuneet työhön. 

Vihreät haluavat tarkentaa lainsäädäntöä, jotta työntekijöiden olisi helpompi harjoittaa ammattiaan. Tämä voisi mm. mahdollistaa tilojen vuokraamista ja assistentin palkkaamista, sekä helpottaisi asiakkaiden löytämistä. Tämän ei pitäisi kuitenkaan estää ihmiskaupan tai parituksen rangaistavuutta. Haluamme myös kartoittaa vähemmistöön kuuluvien, kuten rodullistettujen maahan muuttaneiden, seksityöntekijöiden erityisiä tuen tarpeita. 

Suomessa toimiva Pro-tukipiste edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten ihmisoikeuksia ja osallisuutta, he tarjoavat tukea, neuvontaa, terveyspalveluita sekä yhteisöllistä toimintaa.